fbpx

1. Administratorem serwisu internetowego pod domeną www.anitaonthewall.pl, zwanego dalej Serwisem, jest
Anita Węglicka
Stanisława Mitery 11/6
30-524 KRAKÓW, Polska

2. Na stronie anitaonthewall.pl znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający przesyłanie zapytania dotyczącego usług świadczonych przez firmę Anita Węglicka, zwany dalej Formularzem Kontaktowym. Za pomocą Formularza Kontaktowego użytkownik może przesłać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść wiadomości.

3. Dane osobowe wpisane przez użytkownika w Formularzu Kontaktowym są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) po wyrażeniu przez użytkownika zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij”, stanowiącego element Formularza Kontaktowego. Wyrażona w ten sposób zgoda użytkownika na przetwarzanie danych jest udzielana wyłącznie firmie Anita Węglicka, dla celów statystycznych oraz marketingowych.

4. Administratorem danych osobowych jest Anita Węglicka

5. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Wgląd, uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, wstrzymanie przetwarzania lub usunięcie danych odbywa się na podstawie żądania użytkownika przesłanego na adres poczty elektronicznej hej@anitaonthewall.pl.

6. Żądanie użytkownika, o którym mowa w pkt. 5 powinno zawierać imię i nazwisko użytkownika.

7. Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies), które służą identyfikacji użytkowników, którzy odwiedzili.

8. Anita Węglicka używa plików cookies w celu optymalizacji funkcjonowania Serwisu, a także dostosowania jego zawartości do potrzeb użytkownika. Pliki cookies są również używane w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.